همکاری با ما

تقاضای همکاری با مجموعه چرم بهپوشان فقط با ارسال رزومه به ایمیل در نظر گرفته شده بدین منظور انجام می‌گیرد.

آدرس ایمیل : behpooshan@yahoo.com

 

پس از بررسی رزومه‌ها، در صورت کسب امتیاز لازم از سوی مدیریت منابع انسانی برای انجام مصاحبه با متقاضیان تماس گرفته می‌شود.